• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Gemeenteleven

Zondagsschool 'Samuel'

Zondagsschool Samuël is vanouds de Hervormde zondagsschool in Veenendaal. Zij gaat sinds 2004 uit van de Hersteld Hervormde en de Hervormde gemeente te Veenendaal (PKN). Leden vanuit de Hersteld Hervormde Gemeente zijn: mevr. C. Hannewijk,  dhr. T. Jacobsen (jr.), mevr. W.G.H. Lagerweij, dhr. A. van de Pol, mevr. K. Scheele en dhr. G.J. de Vries. Zij geven op de verschillende locaties leiding aan de zondagsschool. Op zondagsschool Samuël zijn alle kinderen van 4 t/m 12 jaar van harte welkom. Wekelijks wordt de zondagsschool gehouden van 14.00 tot 15.00 uur. We luisteren naar een Bijbelvertelling en leren samen een Bijbeltekst. Samen zingen, dat doen we ook graag! Bij de oudste kinderen worden diverse Bijbelse onderwerpen besproken. Ook kunnen de kinderen sparen voor een leuk/spannend boek.

Zie voor verdere informatie de eigen website (klik hier) van de zondagsschool. 

  • © hersteld hervormde kerk 2022