Dagelijks Woord

Meer over Gemeenteleven

Jeugdvereniging 'Berea'

Alle jongeren van 16 jaar en ouder zijn van harte welkom op onze Jeugdvereniging Berea. We komen om de andere week bij elkaar op zondagavond in Pro Rege. We beginnen om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) en eindigen om 21.30 uur. Daarna is er ruimte voor zang en gezelligheid. Verder worden er verschillende activiteiten georganiseerd op zaterdagavond. Bovendien streven we ernaar om rond Hemelvaartsdag een paar kampdagen te organiseren. We verwelkomen graag nieuwe leden. De JV is te bereiken op jeugdverenigingberea@gmail.com.

Contactpersoon:
Dhr. W.H. Klop, tel. 06 - 11 89 15 97

  • © hersteld hervormde kerk 2022