• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Gemeenteleven

Jeugdvereniging 'Berea'

Alle jongeren van 16 jaar en ouder zijn van harte welkom op onze Jeugdvereniging Berea. We komen om de andere week bij elkaar op zondagavond in Pro Rege. We beginnen om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) en eindigen om 21.30 uur. Daarna is er ruimte voor zang en gezelligheid. Verder worden er verschillende activiteiten georganiseerd op zaterdagavond. Bovendien streven we ernaar om rond Hemelvaartsdag een paar kampdagen te organiseren. We verwelkomen graag nieuwe leden. De JV is te bereiken op jeugdverenigingberea@gmail.com.

Contactpersoon:
Dhr. W.H. Klop, tel. 06 - 11 89 15 97

  • © hersteld hervormde kerk 2022