Dagelijks Woord

Meer over Gemeenteleven

Vrouwenvereniging 'Lydia'

In het winterseizoen komen we als vrouwen om de 14 dagen op maandag bijeen om met elkaar de Bijbel te onderzoeken. Dit doen we aan de hand van de Bijbelstudies van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond. De avonden worden gehouden in Pro Rege en beginnen om 19.45 uur. De naam Lydia is gekozen, omdat ook deze vrouw gewoon was met andere vrouwen samen te komen. Van haar staat geschreven dat zij de Heere diende. Daaruit mag vast gesteld worden, dat zij met elkaar dan ook niet anders wilden dan naar de inzettingen des Heeren te leven om zo ook tot een hand en voet te kunnen zijn in de gemeente. Toen de Heere het hart van Lydia opende voor Christus en Dien gekruisigd, was zij des te begeriger om meer van het Woord te horen, waarom zij de apostelen dwong in haar huis te blijven. Dat er ook zulke vrouwen in het midden van onze gemeente gevonden mogen worden, opdat zij met de begeerte van het hart in het midden van de gemeente van Hem mogen getuigen.

Het bestuur van de vrouwenvereniging bestaat uit de volgende leden:
Presidente:          mevr. Y. van Kooten-Heikamp
Secretaresse:      mevr. A. Verbeek-Veldhuizen
Penningmeester: mevr. H.A. van Dalen-van Rotterdam
 

  • © hersteld hervormde kerk 2022