Dagelijks Woord

Meer over Missionair

Missionair

Het woord missionair stamt af van het woord missie. De Brugkerk is een gemeente met een missie. Geen missie die zelfbedacht is, maar die als nalatenschap en opdracht van de Heere Jezus Zelf staat beschreven in Nieuwe Testament (Mattheüs 28 vers 19):

"Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes;  lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb."

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit