• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Missionair

Evangelisatie

Een belangrijk aspect van een christelijke gemeente is dat het een wervende en getuigende gemeente is. Getuigen, niet van onszelf of van onze kerk, maar van de Enige Naam die gegeven is tot zaligheid. Getuigen dat de Heere Jezus is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Het is de plicht van elke christen in de dagelijkse praktijk van het leven te laten zien dat de liefde van Christus hen drijft om zo de naaste tot jaloersheid te verwekken.

Evangelisatiecommissie
De evangelisatiecommissie wil concreet handen en voeten geven aan het bevel om te getuigen van de Heere Jezus door het folderen en/of bezoeken van mensen in een bepaalde wijk. De evangelisatiecommissie is er echter niet om de rest van de gemeente te ontslaan van de roeping om te getuigen. Daarom wil ze de gemeente als geheel ook alert houden ten aanzien van haar roeping in deze wereld. De commissie zorgt er daarom ondermeer voor dat er niet alleen foldermateriaal is voor de evangelisatiemedewerkers maar ook voor ieder gemeentelid die een folder of een Bijbel zou willen geven aan een niet-christelijke naaste.  Meerdere gemeenteleden zijn ook betrokken bij het evangelisatiewerk onder kinderen, wat elke zaterdagmorgen plaats vindt.

De gemeente wordt opgeroepen tot voortdurend gebed voor het evangelisatiewerk en de evangelisatiemedewerkers. We hopen en bidden dat het evangelisatiewerk in de eerste plaats er toe mag leiden dat zondaars de toevlucht mogen nemen tot de Zaligmaker, Jezus Christus, Wiens bloed reinigt van alle zonden. Daarnaast hopen we ook dat er mensen zullen zijn die onze kerkdiensten gaan bezoeken. Laten we dan tonen een gastvrije gemeente te zijn met een boodschap voor elke bezoeker en belangstellende. Heeft u opmerkingen en/of vragen, dan kunt u ons mailen: evangelisatiehhv@solcon.nl

Contactpersonen van de evangelisatiecommissie:
Ouderl. C.W. Torn Broers, voorzitter          (0318) 501326
Dhr. W.W. Heijns, secretaris                      (0318) 650882
Dhr. L.A. de Kok, TiBi-club 
Mevr. S.A. van Wolfswinkel, TiBi-club
Mevr. H.C.E. Bart-Rijkse, KiBi-club
Mevr. T. Kok-vanTuil, KiBi-club
Mevr. S.H. Ebbers - van Soolingen, VBW
Dhr. J van Klinken, maaltijdproject PWA-park

Heeft u vragen over het geloof?

Klik dan op deze afbeelding.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022