• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Kerkdiensten

Kerkdiensten

Let op! De kerkdiensten zijn in verband met het coronavirus niet meer vrij toegankelijk. Er zal naast de predikant, koster en organist alleen een beperkte vertegenwoordiging van de kerkenraad aanwezig zijn. Lees dit bericht (klik hier) voor meer details

Via deze link (klik hier) kunt u de diensten online volgen.

Zondag 22 maart
09:30 uur ds. H. van der Ziel
17:00 uur ds. H. van der Ziel

Zondag 29 maart
09:30 uur ds. K. ten Klooster
17:00 uur ds. P. den Ouden

Klik hier voor uitgebreidere informatie over kerkdiensten

Heeft u vragen over het geloof?

Klik dan op deze afbeelding.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020