• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Kerkdiensten

Kerkdiensten

Let op! De kerkdiensten zijn in verband met het coronavirus nog niet vrij toegankelijk, maar alleen voor gemeenteleden die hiervoor expliciet (via mail of telefoon) zijn uitgenodigd.

Zondag 26 juli
09:30 uur leesdienst
16:00 uur ds. J. Kommerie

Zondag 2 augustus
09:30 uur kand. A. S. Middelkoop
17:00 uur ds. M. van Reenen

Zondag 9 augustus
09:30 uur ds. G. J. van Asperen
17:00 uur ds. C. M. Buijs

Zondag 16 augustus
09:30 uur ds. H. van der Ziel
17:00 uur ds. C. M. Buijs

Zondag 23 augustus
09:30 uur ds. H. van der Ziel
17:00 uur ds. H. van der Ziel

Zondag 30 augustus
09:30 uur ds. H. van der Ziel
17:00 uur ds. H. van der Ziel

Klik hier voor uitgebreidere informatie over kerkdiensten

Heeft u vragen over het geloof?

Klik dan op deze afbeelding.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020