• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Kerkdiensten

Kerkdiensten

Zondag 8 september
09:30 uur ds. H. van der Ziel
17:00 uur ds. H. van der Ziel

Zondag 15 september
09:30 uur ds. H. van der Ziel
17:00 uur ds. H. van der Ziel

Zondag 22 september
09:30 uur ds. W.F. 't Hart
17:15 uur ds. W. M. van der Linden

Zondag 29 september
09:30 uur ds. H. van der Ziel
17:00 uur ds. H. van der Ziel

Klik hier voor uitgebreidere informatie over kerkdiensten

Heeft u vragen over het geloof?

Klik dan op deze afbeelding.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019