• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Kerkdiensten

Kerkdiensten

Zondag 2 februari
09:30 uur ds. J. Koppelaar
17:00 uur kand. A. S. Middelkoop

Zondag 9 februari
09:30 uur ds. H. van der Ziel
17:00 uur ds. H. van der Ziel

Zondag 16 februari
09:30 uur ds. H. van der Ziel
17:00 uur ds. P. C. Hoek

Zondag 23 februari
09:30 uur ds. N. den Ouden
17:00 uur ds. N. den Ouden

Klik hier voor uitgebreidere informatie over kerkdiensten

Heeft u vragen over het geloof?

Klik dan op deze afbeelding.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020