• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Kerkdiensten

Kerkdiensten

Let op! De kerkdiensten zijn in verband met het coronavirus toegankelijk voor de groep van gemeenteleden die voor de betreffende dienst zijn uitgenodigd. Let op, de toewijzing van een groep aan een dagdeel is niet vast, maar na afloop van iedere cyclus wisselen de groepen van dagdeel. Lees dit bericht voor meer informatie.

Zondag 13 september
09:30 uur ds. W. van Vlastuin  > groep A (AA t/m DIE)
17:00 uur ds. H. van der Ziel   > groep B (DIJ t/m Ki) 

Zondag 20 september
09:30 uur ds. H. van der Ziel   > groep C (KL t/m P)
17:00 uur ds. H. van der Ziel   > groep D (R t/m Z) 

Zondag 27 september
09:30 uur ds. H. van der Ziel > groep B (DIJ t/m Ki) 
17:00 uur ds. H. van der Ziel > groep A (AA t/m DIE)

Klik hier voor uitgebreidere informatie over kerkdiensten

Heeft u vragen over het geloof?

Klik dan op deze afbeelding.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020