• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Kerkdiensten

Kerkdiensten

Let op! De kerkdiensten zijn in verband met het coronavirus nog niet vrij toegankelijk, maar alleen voor gemeenteleden die hiervoor expliciet (via mail of telefoon) zijn uitgenodigd.

Zondag 5 juli
09:30 uur ds. H. van der Ziel
17:00 uur ds. H. van der Ziel

Zondag 12 juli
09:30 uur ds. H. van der Ziel
16:00 uur ds. B. D. Bouman

Zondag 19 juli
09:30 uur ds. C. M. Buijs
17:00 uur ds. C. M. Buijs

Zondag 26 juli
09:30 uur ds. C. Gielen
17:00 uur ds. C. Gielen

Klik hier voor uitgebreidere informatie over kerkdiensten

Heeft u vragen over het geloof?

Klik dan op deze afbeelding.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020