Dagelijks Woord

Meer over Geloof

Geloof

De Bijbel als het Woord van God
Wij belijden dat de Bijbel het woord van God is. De Bijbel is niet zomaar een boek. Uit de Bijbel weten wie God is. De Bijbel vertelt aan ons ook wie wij zijn. Na de dood houdt niet alles op. Door de zonde heeft de mens de eeuwige dood verdiend. Maar de Heere heeft de wereld zo lief gehad dat Hij Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, aan deze wereld heeft gegeven. Hij stierf aan het kruis. Zodat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben (Johannes 3: 16).

God als schepper van hemel en aarde
Wij belijden dat God de Schepper van de hemel en aarde is. Alle dingen zijn door Hem gemaakt. God be­stuurt en regeert de hele wereld. U/jij kunt hier tegen inbrengen: ‘Als God deze wereld heeft geschapen en Hij liefdevol en almachtig is, waarom is er dan zoveel leed en verdriet in de wereld?’ In de Bijbel wordt ons het ant­woord gegeven. Al helemaal aan het begin van de geschiedenis keerde de eerste mensen­paar, Adam en Eva, zich van God af. Al het leed in de wereld is daarvan het gevolg. Helemaal be­grijpen kunnen wij nooit waarom God niet heeft verhinderd dat Adam en Eva God ongehoorzaam waren. Wie dat wel probeert, wil eigenlijk als heel klein schepsel boven God de Schepper gaan staan. Wat veel belangrijker is, dat God mensen die verloren zijn wil redden. Hij heeft Zijn Zoon naar deze wereld gestuurd om voor de zonden van mensen te sterven aan het kruis.

Verlossing door Jezus Christus
Wij belijden dat alle mensen schuldig zijn voor God. Vanuit onszelf luisteren wij niet naar God en zijn wij Hem ongehoorzaam. Alleen het geloof in de zoon van God, Heere Jezus Christus, redt ons van het oordeel wat komt. Dat geloof is niet iets wat een mens vanzelf krijgt door naar de kerk te gaan, als een serieus christen te leven en in de Bijbel te lezen. Het is een onverdiende gave van God aan schuldige mensen. Wij mogen en moeten God vragen om dat geloof. Hij wil het geven aan een ieder die Hem aanroept.

Vernieuwing van het leven door Gods Geest
Wij belijden dat God door Zijn Geest het leven van mensen vernieuwd. Jezus Christus, Gods Zoon, is opgestaan uit de doden en naar de hemel gegaan. Vanuit de hemel regeert Hij de wereld en beschermt Hij Zijn kerk. Door Zijn Geest worden mensen vernieuwd en gaan zij leven tot eer van de levende God. Als dat met ons gebeurt, dienen wij God niet uit dwang, maar uit liefde. Dan vinden we niet tot God te veel van ons vraagt, maar moeten we nog van onszelf zeggen dat wij nog meer voor Hem zouden moeten leven.

Wederkomst en oordeel
Wij belijden en geloven dat Jezus Christus eenmaal terug zal komen op de wolken van de hemel. Hij zal dan alle mensen oordelen over wat zij in dit leven gedaan, gezegd en gedacht hebben. Wie in Hem gelooft, hoeft echter niet te vrezen (Johannes 3: 36).

Geloofsbelijdenis
De hoofdpunten van de Bijbel zijn samengevat in drie belijdenisgeschriften, waarvan de Apostolische geloofsbelijdenis de bekendste is. U kunt deze op de website terugvinden onder de optie 'Belijdenissen' aan de linkerkant.

Website zien-en-geloven.nl
Op de website www.zien-en-geloven.nl kunt u in het kort meer over de boodschap van de Bijbel lezen. Wie God is, waar we Hem kunnen vinden.

De site is verdeeld in vier thema’s:
God en jij: Wie is God en wie ben jij?
Goed en slecht: Ben je goed of slecht? Hoe kan het goed komen?
Geloven: Wat is geloven? Wat geloven Christenen?
Leven met God: Wat betekent het om God te kennen en met Hem te leven?

Deze thema’s roepen mogelijk vragen op. Die kunt u stellen via de website, of door een e-mail te sturen aan: info@zien-en-geloven.nl. Stel ze gerust! Ook is het mogelijk om een gratis Bijbel te bestellen.

 

Welkom

Van harte welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Veenendaal.

 

U vindt op deze website informatie over onze gemeente, kerkdiensten en verenigingen. Heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Elke zondag komt onze gemeente tweemaal samen, waarvoor u van harte bent uitgenodigd. De kerkdiensten worden gehouden in de Brugkerk, Kerkewijk 18 te Veenendaal. Aanvang 9.30 uur en om 17.00 uur,

 

Een overzicht van de komende diensten kunt u op deze pagina vinden.

Heeft u vragen over het geloof?

Klik dan op deze afbeelding.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit