• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Geloof

Bijbelcursus

Levensvragen

Wie heeft ze niet? Het leven zit vol met vragen. Sommige zijn onbetekenend, andere ernstiger – en sommige zijn erg belangrijk.  U kunt vragen hebben over uw gezondheid, uw financiële situatie, uw werk, uw familie of over uw toekomst. Die vragen zijn heel reëel. Toch zijn dat niet de belangrijkste vragen. Een paar van die levensbelangrijke vragen ziet u hieronder:

Wie is God? Wat is de zin van het leven? Wat is geloven? Waarom is de Bijbel zo’n belangrijk boek? Wie is Jezus Christus? Waarom is er zoveel lijden in de wereld? Wat is zonde? Houdt met de dood alles op of is er nog leven na de dood?

Misschien heeft u sommige van deze vragen zelf ook wel eens gesteld. Heeft u antwoord gekregen op die vragen, of bent u daar nog naar op zoek? 
Wij willen u daar graag bij helpen. Geef u daarom op voor onze Bijbelcursus.


Bijbelcursus
Tijdens deze cursus komt o.a. het volgende aan de orde:

  • God een God is die rechtvaardig en heilig, maar ook liefde is
  • Wij mensen zondaren zijn en daarom verlossing nodig hebben
  • Jezus Christus de Zoon van God is
  • Hij naar deze aarde gekomen is om ons van onze zonden te verlossen
  • Als Jezus Christus onze Verlosser is wij echt toekomst hebben

Heeft u interesse? Meld u dan aan via deze link. Er zal contact met u worden opgenomen en bij voldoende aanmeldingen zullen de data en cursuslocatie worden vastgesteld.

Heeft u vragen over het geloof?

Klik dan op deze afbeelding.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022