• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Gemeenteleven

Gemeenteleven

Het gemeenteleven binnen onze kerkelijke gemeente kent verschillende vormen. Veel activiteiten zijn gericht op een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld de clubs en een aantal verenigingen specifiek op onze jongeren. Andere kringen richten zich op jongelui in bepaalde levensfase of op volwassen mannen en vrouwen op de vereniging. Wilt u meer informatie over een verenging te weten komen? Klik dan door op de submenu's die u aan de linkerkant vindt.

  • © hersteld hervormde kerk 2021