• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Gemeenteleven

Jeugdclubs

De jeugdclubs worden gehouden om de kinderen en jongeren binnen onze gemeente met elkaar in contact te brengen. Op deze manier nemen onze kinderen actief deel aan het gemeente leven. De jeugdclubs (van 8 t/m 15 jaar) komen bij elkaar in gebouw 'Pro Rege' op verschillende avonden, zoals hieronder aangegeven. Op de jeugdclubs wordt eerst een Bijbelvertelling gedaan. Na de pauze wordt er iets creatiefs of een spel gedaan. Op de tienerclubs wordt voornamelijk vanuit Bijbels licht een onderwerp besproken wat te maken heeft met jullie dagelijkse leven. Verder is er ruimte voor gezelligheid en ontspanning zoals een Bijbelse quiz en dergelijke. Alle clubs behalve de tienerclubs worden wekelijks gehouden. De tienerclubs zijn 1 keer per 2 weken.

Meisjesclub(groep 5 en 6 basisschool):
Woensdag 18.45 tot 20.00 uur in Pro Rege
Contactpersoon: mevr. E. van Maaswaal-Heuvelman, tel (0318) 50 55 12

Jongensclub (groep 5 en 6 basisschool):
Maandag 18.30 tot 19.45 uur in Pro Rege
Contactpersoon: mevr. J. van Manen, tel 06 - 42 84 78 20

Meisjesclub (groep 7 en 8 basisschool):
Dinsdag 18.45 tot 20.00 uur in Pro Rege
Contactpersoon: mevr. J. Janssen-Terlouw, tel. (0318) 55 52 54

Jongensclub (groep 7 en 8 basisschool):
Woensdag 18.45 tot 20.00 uur in Pro Rege
Contactpersoon: dhr. P. Nuij, tel (0318) 70 11 74

Tienerclub 12 t/m 13 jaar (vanaf de middelbare school):
Vrijdag 19.30 tot 21.00 uur op de zolder van Pro Rege (1 x per 2 weken)

Tienerclub 14 t/m 16 jaar:
Vrijdag vanaf 20.00 tot 22.00 uur (1 x per 2 weken)
Contactpersoon: dhr. G. Doornhein, tel. 06 - 13 02 14 21

  • © hersteld hervormde kerk 2022