Dagelijks Woord

Meer over Gemeenteleven

Kringen

20+ kring Maranatha
Deze kring komt één keer per maand op zondagavond bij elkaar bij een van de deelnemers. Direct na de middagdienst is er een verzorgde maaltijd , waarna om 20:00 uur het bezinnende gedeelte begint. Als een deelnemer niet bij de maaltijd kan zijn, kan hij/zij om 20:00 uur aanschuiven. In overleg zal het ene jaar een Bijbelgedeelte worden behandeld, het andere jaar een boek. Dit zal in kleine groepen worden gedaan. De avond wordt afgesloten met gebed en het zingen van Psalmen en gezangen. Soms worden ook ontspannende activiteiten op andere dagen of avonden georganiseerd. Voor meer informatie of vragen kun je een mail sturen naar ouderling D.A. Pater (dapater1981@kliksafe.nl) of contact opnemen met Janneke van Manen-Duim via 06 - 42 84 78 20

Bijbelstudiekring 20+ (zondagavondkring)
Naast de al bestaande bijbelstudiekring op zondagavond is er vanaf november 2012 een tweede zondagavondkring met name voor de wat jongere belijdende gemeenteleden. Deze komt eens per maand samen bij één van de leden van de bijbelkring vanaf 20.15 uur. Veelal is dit op de eerste zondag van de maand. Meer informatie kunt u/jij krijgen bij ouderling T. van den Brink, tel. (0318) 55 56 40.

Bijbelstudiekring 30+ (zondagavondkring)
Er is een bijbelstudiekring op zondagavond onder leiding van dhr. W. de Vries. Deze komt eens in de maand bijeen bij één van de leden van de bijbelkring vanaf 20.15 uur. Veelal is dit op de tweede zondag van de maand. Meer informatie over tijd, plaats en inhoud van de bijbelkring kunt u/jij krijgen bij dhr. W. de Vries, tel. (0318) 51 74 06.

Vrouwenochtenden
Iedere 3e woensdag van de maand komen we bij elkaar om een Bijbelstudie/onderwerp te bespreken. Alle vrouwen, ongeacht de leeftijd zijn van harte welkom! Vanaf 9.30 uur staat de koffie/thee klaar in Pro Rege.  We beginnen om 9.50 uur. Er is kinderoppas aanwezig. Voor informatie kunt u/jij contact opnemen met mevr. M.M.W.J. Boot-Luckerhof, tel. (0318) 51 66 64, mevr. A. van den Brink-van den Berg, tel. (0318) 55 56 40, mevr. Hendriksen-Cornelisse, tel. 06 13 70 49 04 of mevr. D. van Leeuwen-van Dort, tel. (0318) 52 00 58.

  • © hersteld hervormde kerk 2022