Dagelijks Woord

Meer over Gemeenteleven

Mannenvereniging 'Calvijn'

Mannenvereniging ‘Calvijn’ is opgericht in 1946. Het doel van de mannenvereniging is het eenvoudig onderzoek van Gods Woord in samenhang met de belijdenisgeschriften van onze kerk. We vergaderen op maandagavond een keer per twee weken vanaf 20.00 uur in Pro Rege.

De avond ziet er meestal als volgt uit: Opening door de voorzitter, zingen van een psalm, lezen van Bijbelgedeelte en gebed. Na het gebed wordt door één van de leden een inleiding gehouden of een Bijbelstudie voorgelezen. Na het zingen van een psalm volgt er een korte pauze. Na de pauze gaan we in groepjes uit elkaar om de vragen n.a.v. de inleiding of Bijbelstudie te bespreken. Daarna volgt een plenaire bespreking  tot plm. 21.50 uur.  Wij zingen tot slot nog een psalmvers en besluiten met dankgebed.

Het bestuur van de mannenvereniging bestaat uit de volgende leden:
1e. voorzitter:                    dhr. A. van de Haar 
Secretaris (waarnemend): dhr. A. van de Haar      mvcalvijn@hhveenendaal.nl
2e. voorzitter:                    dhr. E.J. Diepeveen 
Penningmeester:               dhr. C. van de Burgt
Algemeen adjunct:             dhr. G. van Kooten

  • © hersteld hervormde kerk 2022