• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Kerkvoogdij

Kerkvoogdij

Leden kerkvoogdij
A.E. Adelerhof     
J. Bremmer
J.M. Boot            (voorzitter)
H.J. Bouwheer  (penningmeester)  
N. Langelaar     
A. van de Pol     
W.A. Scheer         (secretaris)

Contact
E-mail secretaris                            kerkvoogdij@hhveenendaal.nl
E-mail penningmeester               penningmeester@hhveenendaal.nl
E-mail beheer gebouwen            gebouwbeheer@hhveenendaal.nl
E-mail onderhoud gebouwen    vastgoedonderhoud@hhveenendaal.nl

Bankrekeningnummer
NL66 RABO 0309 3663 99 t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente te Veenendaal.

ANBI gegevens

  • © hersteld hervormde kerk 2019