Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogdij

Kerkvoogdij

Leden kerkvoogdij
J. Bart         (1e voorzitter)    
D. van Dodeweerd    (secretaris)  
J.K.J. van Egdom   (penningmeester)
J.M. Janssen         
J. van Klinken      (2e voorzitter)
E. van de Pol
D. Scheele (2e penningmeester)

Contact
E-mail secretaris                            kerkvoogdij@hhveenendaal.nl
E-mail penningmeester               penningmeester@hhveenendaal.nl
E-mail beheer gebouwen            gebouwbeheer@hhveenendaal.nl
E-mail onderhoud gebouwen    vastgoedonderhoud@hhveenendaal.nl
Voor declaraties en facturen:    administratie@hhveenendaal.nl

Bankrekeningnummer
NL66 RABO 0309 3663 99 t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente te Veenendaal.

ANBI gegevens

In verband met de nieuwe administratieve verwerking zullen de ANBI-gegevens 2022 per 1 oktober 2023 worden gepubliceerd. 

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit