• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Kerkvoogdij

Verjaardagsfonds

In onze gemeente weten we vaak niet van elkaar op welke dag we jarig zijn. Toch is het goed om ook op deze dagen oog voor elkaar te hebben en de vreugde met elkaar te delen. Elk gemeentelid vanaf 18 jaar ontvangt daarom op zijn of haar verjaardag, namens de gemeente, een felicitatie in de vorm van een verjaardagskaart. Deze verjaardagskaart wordt persoonlijk bezorgd. Bij de verjaardagskaart is een envelop gevoegd. Desgewenst kan hier gebruik van worden gemaakt voor een verjaardagsgift. Deze gift zal dienen voor ‘rente en aflossing gebouwen’.

Betalen via Ideal
Als u uw bijdrage voor het verjaardagsfonds online wilt doen, kan dat gemakkelijk via onderstaande link (klik op de Ideal-afbeelding). U kunt het bedrag naar keuze opgeven en hoeft geen omschrijving in te voeren. Deze wordt automatisch gevuld met de bestemming van uw gift 'Verjaardagfonds'.

  • © hersteld hervormde kerk 2022