• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Kerkvoogdij

Hulpverleningsteam

Tijdens de erediensten is er een hulpverleningsteam paraat. Dit team is samengesteld uit personen die werkzaam zijn (geweest) in de verpleging of een EHBO of BHV opleiding hebben gevolgd. Eén maal per jaar komt het hulpverleningsteam bij elkaar om te oefenen. Als er tijdens de kerkdienst iemand onwel wordt, dient men als volgt te handelen:
- Geef aan dat er iets niet in orde is door de aandacht te trekken, bijvoorbeeld door uw hand op te steken, in de handen te klappen, of te gaan staan, zodat de koster en ook de hulpverleners gewaarschuwd worden.
- Treed niet zelf handelend op, maar maak plaats voor de hulpverleners en/of koster en volg aanwijzingen van hen op.

De hulpverleners bepalen vervolgens hoe te handelen, en zullen indien noodzakelijk telefonisch contact opnemen met de Alarmcentrale. Indien de persoon zelf niet meer in staat is om (veilig) thuis te komen zullen zij ook zorgen voor het naar huis brengen.

Contactpersonen van het hulpverleningsteam zijn:
Mevr. E.C. van der Wal-van der Bok  (0318) 54 37 50
Dhr. S.J.J. de Feijter                           (0318) 51 21 54

  • © hersteld hervormde kerk 2022