• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Kerkvoogdij

Verkoop collectebonnen

Voor de aanschaf van collectebonnen kunt u één keer in de twee weken op maandagavond van 19.00 tot 20.30 uur terecht in de consistorie van de Brugkerk. Er liggen bestelformulieren klaar die u ter plekke kunt invullen. U kunt de bonnen door middel van pin (bij voorkeur), automatisch incasso of contant betalen.

U kunt het bestelformulier voor de collectebonnen ook downloaden.Dit is handig, omdat u hierdoor het formulier thuis kunt afdrukken en het ingevulde formulier direct aan ons kunt overhandigen. Op het formulier kunt u aangeven op welke manier u wenst te betalen.

Acrobat Reader downloaden
Het bestelformulier is opgeslagen als PDF-bestand en wordt bij aanklikken automatisch geopend in het programma 'Acrobat Reader'. Mocht dit programma niet op uw computer geïnstalleerd zijn, dan kunt u het hier gratis dowloaden

  • © hersteld hervormde kerk 2020