• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Kerkvoogdij

Verkoop collectebonnen

Voor de aanschaf van collectebonnen kunt u periodiek op maandagavond van 19.00 tot 20.30 uur terecht in de consistorie van de Brugkerk. Er liggen bestelformulieren klaar die u ter plekke kunt invullen.

Online verkoop
Collectebonnen kunt u via deze link ook online bestellen en afhalen op het eerstvolgende verkoopmoment wat in de kerkbode vermeld is.

Pin- of contante betaling
Als u niet kiest voor een online bestelling kunt u de bonnen  ook ter plaatse door middel van pin (bij voorkeur), contant of  automatisch incasso betalen.
U kunt het bestelformulier voor de collectebonnen desgewenst hier downloaden, zodat u het formulier thuis kunt afdrukken en het ingevulde formulier direct aan ons kunt overhandigen. Op het formulier kunt u aangeven op welke manier u wenst te betalen.

Het bovenstaande bestelformulier is opgeslagen als PDF-bestand en wordt bij aanklikken automatisch geopend in het programma 'Acrobat Reader'. Mocht dit programma niet op uw computer geïnstalleerd zijn, dan kunt u het hier gratis dowloaden

  • © hersteld hervormde kerk 2022