• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Kerkenraad

Kerkenraad

Predikant
Ds. H. van der Ziel
Kanaalweg 3
3901 ET Veenendaal
Tel. (0318) 50 80 53

Scriba
J.J. Doornenbal
1e Melmseweg 51
3905 MA Veenendaal
Tel. (0318) 55 08 02
E-mail: scriba@hhveenendaal.nl

Ouderlingen
J.M. Boot
T. van den Brink
J.J. Doornenbal
W.J. Nijland
A. van de Pol
G.J. Roelofsen
C.W. Torn Broers (zending en evangelisatie)
G.J. de Vries
W. de Vries

Jeugdouderlingen
H.A. Kortenhof
D.A. Pater
J.J. Verloop

Ouderling ouderenpastoraat
C. van Brummelen

Diakenen
S.J.J. de Feijter
A.J. Hoogendoorn
T. Jacobsen
M.A. Maris
P.J. van de Vreede

  • © hersteld hervormde kerk 2019