• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Kerkenraad

Kerkenraad

Predikant
Ds. H. van der Ziel
Kanaalweg 3
3901 ET Veenendaal
Tel. (0318) 50 80 53

Scriba
Ouderling T. van den Brink
Waterschans 9
3905 XR Veenendaal
Tel. (0318) 70 18 71
E-mail: scriba@hhveenendaal.nl

Ouderlingen
J. Bart
T. van den Brink
C. van Brummelen (zending en evangelisatie)
G.G. de Leeuw
L. Luiten
A. van de Pol
W.J. Reijmes
C.W. Torn Broers (zending en evangelisatie)
G.J. de Vries
W. de Vries

Jeugdouderlingen
G.J. van den Berg
A.J. Hoogendoorn
J.J. Verloop

Ouderling ouderenpastoraat
A. van de Haar

Diakenen
A. Ebbers
S.J.J. de Feijter
T. van Manen
L. Rebel
P.J. van de Vreede

  • © hersteld hervormde kerk 2022