Dagelijks Woord

Meer over Kerkenraad

Moderamen

Het moderamen is samengesteld uit de volgende kerkenraadsleden:

Preses:              ds. H. van der Ziel
Scriba:               ouderling T. van den Brink
Assessor:           ouderling W.J. Reijmes
Toegevoegd lid: diaken S.J.J. de Feijter (vanuit diaconie)
Toegevoegd lid: ouderling A. van de Pol (vanuit kerkvoogdij)

  • © hersteld hervormde kerk 2022