Dagelijks Woord

Meer over Kerkenraad

Moderamen

Het moderamen is samengesteld uit de volgende kerkenraadsleden:
Predikant: ds. H. van der Ziel
Preses: ouderling R. Bisschop
Scriba: ouderling T. van den Brink
Diaken: S.J.J. de Feijter
Ouderling: J. Bart (vanuit kerkvoogdij)

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit