Dagelijks Woord

Meer over Kerkenraad

Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen bij seksueel misbruik:

Mevr. N.M. (Marieke) Bremmer, 06 – 13 86 56 42, mariekebremmer@kliksafe.nl

Dhr. L.A. (Leslie) de Kok, 06 - 17 50 00 22, Lesliedekok@gmail.com

Meldpunt Misbruik (seksueel misbruik in kerkelijke relaties): 06 - 81 08 01 17, vertrouwenspersoon@meldpuntmisbruik.nl

 

Vertrouwenspersonen voor pastorale vragen bij (jonge) vrouwen:

Op allerlei gebied kunnen er levensvragen en worstelingen zijn waar u mee rondloopt: identiteit, seksualiteit, huwelijk, opvoeding, traumatische (jeugd)ervaringen en wellicht nog meer. In de gemeente zijn we aan elkaar gegeven en willen we er voor elkaar zijn. Vaak helpt het om iemand die u/jij vertrouwt deelgenoot te maken van uw/jouw problemen. De predikant en/of wijkouderlingen zijn de eerst aangewezenen voor pastorale zorg, maar we kunnen ons voorstellen dat er onderwerpen zijn die specifiek gaan over vrouwelijkheid, seksualiteit, huwelijk of andere gebieden, die een (jonge) vrouw liever met een vrouw dan met een man bespreekt. Daarom heeft de kerkenraad naast de bestaande twee interne vertrouwenspersonen (die specifiek aangesteld zijn om bij hen (vermeend) misbruik binnen kerkelijke relaties te melden), nog twee andere vrouwelijke vertrouwenspersonen aangesteld. Dit zijn: mevr. W. van Klinken en mevr. C. Bisschop. Schroom niet om hen te benaderen. Beiden staan open voor uw/jouw vragen en om samen een periode met u op te trekken. Mocht blijken dat er professionele hulp nodig is, dan zullen we dit ook adviseren. Maar ook tijdens een dergelijk professioneel hulptraject kan het waardevol zijn om samen met iemand in de gemeente op te trekken. We benadrukken dat deze pastorale zorg niet in plaats van het pastoraat door predikant en kerkenraad komt, maar waar nodig ernaast. Uiteraard hebben kerkenraadsleden en ook de interne vertrouwenspersonen vanuit hun ambt of functie altijd een geheimhoudingsplicht.

 

Mevr. C. (Christien) Bisschop, 0318 - 52 26 91, bisschopchristien@gmail.com

Mevr. W. (Willeke) van Klinken, 06 - 20 04 77 60, willekevk@solcon.nl

on  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit