• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Kerkenraad

Sectieindeling

Alle pastorale eenheden worden zoveel als mogelijk eenmaal per 2 jaar bezocht. Er kunnen redenen zijn, dat de sectieouderlingen zelf een adres niet bezoeken, bijvoorbeeld in geval van familierelaties. Dan komt een ander tweetal op bezoek.

Sectie 1:   
ouderling T. van den Brink         tel. (0318) 55 56 40
ouderling W.J. Nijland                tel. (0318) 51 71 89

Alles ten westen van de Rondweg-West boven het Goeie Spoor + aan de oostkant van de Rondweg West het gebied tussen het Goeie Spoor en de lijn ‘Prins Bernhardlaan/Stationsstraat,  Hoofdstraat/ Kerkewijk’.

Sectie 2:  
ouderling J.J. Doornenbal          tel. (0318) 55 08 02
ouderling G.J. Roelofsen           tel. (0318) 52 74 27

Het gebied ten zuiden van de lijn ‘Industrielaan – het Goeie Spoor’ en aan de oostkant van de Rondweg West.

Buitengebied: Achterberg, Amerongen, Elst, Leersum, Overberg, Rhenen en Scherpenzeel.

Sectie 3:  
ouderling G.J. de Vries                tel. (0318) 70 11 18
ouderling W. de Vries                   tel. (0318) 51 74 06

De Prins Bernhardlaan/Stationsstraat, Hoofdstraat/Kerkewijk met het gebied ten oosten van deze lijn en ten noorden van de Industrielaan - ’t Goeie Spoor.

Buitengebied: De Klomp, Ederveen.

Sectie 4:  
ouderling J.M. Boot                       tel. (0318) 51 66 64
ouderling A. van de Pol                 tel. (0318) 78 62 50

Gebied onder het Goeie Spoor, ten westen van de Rondweg West.

Buitengebied: Bennekom, Ede en Renswoude.

Bejaardenpastoraat:
ouderling C. van Brummelen     tel. (0318) 52 44 82
diaken T. Jacobsen                    tel. (0318) 51 82 73

Alle gemeenteleden van 72 jaar en ouder.

In de onderstaande afbeelding treft de u de verdeling van het geografische gebied over de verschillende secties aan.

  • © hersteld hervormde kerk 2019