• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Kerkenraad

Sectieindeling

Alle pastorale eenheden worden zoveel als mogelijk eenmaal per 2 jaar bezocht. Er kunnen redenen zijn, dat de sectieouderlingen zelf een adres niet bezoeken, bijvoorbeeld in geval van familierelaties. Dan komt een ander tweetal op bezoek.

Sectie 1:   
ouderling J. Bart                        tel. (0318) 79 71 86 
ouderling T. van den Brink         tel. (0318) 55 56 40

Alles ten westen van de Rondweg-West boven het Goeie Spoor + aan de oostkant van de Rondweg West het gebied tussen het Goeie Spoor en de lijn ‘Prins Bernhardlaan/Stationsstraat,  Hoofdstraat/ Kerkewijk’.

Buitengebied: Achterberg, Elst en Rhenen.

Sectie 2:  
ouderling J.J. Doornenbal          tel. (0318) 55 08 02
ouderling W. de Vries           tel. (0318) 51 74 06

Het gebied ten zuiden van de lijn ‘Industrielaan – het Goeie Spoor’ en aan de oostkant van de Rondweg West.

Buitengebied: Leersum, Overberg en Scherpenzeel.

Sectie 3:  
ouderling W.J. Reijmes               tel. (0318)  51 04 52
ouderling G.J. de Vries                tel. (0318) 70 11 18

De Prins Bernhardlaan/Stationsstraat, Hoofdstraat/Kerkewijk met het gebied ten oosten van deze lijn en ten noorden van de Industrielaan - ’t Goeie Spoor.

Buitengebied: De Klomp en Ederveen.

Sectie 4:  
ouderling G.G. de Leeuw            tel. (0318) 57 15 14
ouderling A. van de Pol               tel. (0318) 78 62 50

Gebied onder het Goeie Spoor, ten westen van de Rondweg West.

Buitengebied: Bennekom, Ede en Renswoude.

Bejaardenpastoraat:
ouderling C. van Brummelen       tel. (0318) 52 44 82

Alle gemeenteleden van 72 jaar en ouder.

In de onderstaande afbeelding treft de u de verdeling van het geografische gebied over de verschillende secties aan.

  • © hersteld hervormde kerk 2022