• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Diaconaat

Diaconaat

Diakenen
S.J.J. de Feijter
T. van Manen
M.A. Maris
L. Rebel
P.J. van de Vreede

Bankrekening
NL35 RABO 0309 3665 69 t.n.v. Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente te Veenendaal.

Aanvragen voor financiële hulp 
S.J.J. de Feijter, (0318) 51 21 54
M.A. Maris,         (0317) 701058

Aanvragen voor praktische hulp
Klik hier voor meer informatie.

Postadres diaconie
p/a T. van Manen
Rossiniweg 43, 3906 CE Veenendaal

E-mail
diaconie@hhveenendaal.nl

ANBI-gegevens (klik op PDF icoon)

 

  • © hersteld hervormde kerk 2021