• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Diaconaat

Een helpende hand

De werkgroep ‘Een helpende hand’ richt zich op het geven van (tijdelijke) praktische hulp aan gezinnen, zieken of ouderen. Soms duurt het even voordat er vanuit een professionele organisatie hulp kan worden geboden of is aanvullende hulp gewenst. In die gevallen hopen wij ‘een helpende hand’ te kunnen bieden. Soms kan het goed zijn om er gewoon even voor een ander te zijn. Daarom doen wij ook bezoekwerk in de gemeente. Zou u het fijn vinden om regelmatig - naast de bezoeken vanuit de kerkenraad en de HVD - bezoek te krijgen van ‘een helpende hand’, dan kunt u dit doorgeven.

Contactpersonen voor aanvragen van praktische hulp
mevr. K. Adelerhof-Werner,          tel. (0318) 78 63 56  ina@adelerhof.nl
mevr. G.J.J. van Viegen-Teerds,  tel. (0317) 78 55 48  pvviegen@live.nl

  • © hersteld hervormde kerk 2022