• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Diaconaat

Hervormde Vrouwen Dienst

De HVD probeert de ouderen in de gemeente regelmatig te bezoeken. Daarnaast probeert zij bij bijzondere gelegenheden als huwelijksjubilea, geboorte, verjaardagen, en bij nieuw ingekomen, langdurig en ernstig zieken en bij thuiskomst uit het ziekenhuis een bezoek te brengen. Ook organiseert zij middagen voor de ouderen, waaronder de Kerst- en Paasmiddagen.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022