• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Kerkdiensten

Uitleg kerkdiensten

U bent van harte uitgenodigd voor het bezoeken van onze kerkdiensten. Voor bezoekers die niet zo vaak een kerkdienst bijwonen hebben wij een brochure gemaakt waarin de belangrijkste elementen in de kerkdienst worden toegelicht. Deze brochure ligt bij de ingang van de kerk.

U kunt deze brochure lezen door op de onderstaande afbeelding te klikken.

Heeft u vragen over het geloof?

Klik dan op deze afbeelding.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022