• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Preken luisteren

Preken luisteren

Kerkdiensten kunt u ook via internet beluisteren. Klik hiervoor op de onderstaande afbeelding of gebruik één van de 'live luisteren' opties aan de linkerkant. Er staan daar twee opties vermeld, om de verschillende besturingssystemen te ondersteunen.

Mochten deze opties niet werken, dan kunt het beste via deze link (klik hier) direct meeluisteren op de website van kerkomroep. Op de website van kerkomroep kunt u doorklikken op de knop 'luisteren' (deze knop is alleen beschikbaar als er een uitzending acitef is).

Terugluisteren preken
Aan de linkerkant vindt u ook een prekenarchief met een aantal preken van gastpredikanten. Preken van onze eigen predikant zijn te beluisteren op het afgesloten gedeelte van de website wat alleen toegankelijk is voor gemeenteleden (klik hiervoor op deze link).

Heeft u vragen over het geloof?

Klik dan op deze afbeelding.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019