• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Preken luisteren

Preken luisteren

Kerkdiensten kunt u ook via internet volgen. Dit kan op de volgende manieren.

Kerkdiensten beluisteren
Het beluisteren van diensten kan via onderstaande link. 

https://kerkdienstgemist.nl/streams/1521044.mp3

Kerkdiensten bekijken
In verband met het coronavirus hebben de kerkenraad en kerkvoogdij besloten om tijdelijk ook kerkdiensten via beeld te streamen. Hiervoor kunt u de diensten via onderstaande link volgen (klik op de afbeelding).

Giften en online collecteren
Omdat niet de hele gemeente in staat is om de kerkdiensten bij te wonen kunt u via onderstaande knoppen (via Ideal) uw bijdrage aan de collecten doen zoals is/wordt afgekondigd in de diensten. U vindt hieronder een aparte knop voor de diaconie (collecte 1), een knop voor de kerkvoogdij (collecte 2 en 3) en tevens een knop voor de zendingsbus. Graag doen wij een beroep op uw vrijgevigheid, mede gezien de hogere uitgaven die de kerkvoogdij heeft in deze coronatijd. Aangezien deze Ideal-betalingen per transactie hoge betalingskosten met zich meebrengen, vragen wij u per huishouden en per zondag in 1x  uw bijdrage te betalen. U hoeft geen omschrijving op te geven, omdat deze automatisch wordt gevuld.

Collecte 1

Collecte 2 en 3

 

Zendingsbus

Klik hier: bijdrage 1e collecte

Klik hier: bijdrage 2e en 3e collecte

Klik hier: bijdrage zendingsbus

NL35RABO0309366569   NL66RABO0309366399  

 

 

 

Heeft u vragen over het geloof?

Klik dan op deze afbeelding.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2021