• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Welkom

Mannendag 2019

03 april 2019

Doe mee met de mannendag 2019 en schrijf je direct in!

Beste mannen,

Ook dit jaar willen we weer een mannendag organiseren. Het plan is opgevat om ons als mannen van de gemeente te gaan verdiepen in missionaire activiteiten in Rotterdam. Hoe is het om christen te zijn in de grote stad? Hoe kan je niet kerkelijke medemensen bereiken met het evangelie? Dat zijn vragen waar we antwoorden op hopen te krijgen.

We willen een buurtpastor in Rotterdam-Zuid bezoeken (Boeiend010). Daarnaast staat een bezoek aan onze oud gemeenteleden Mark en Petra Verhelst op het programma (Hart voor West). Ter afwisseling is er ook cultuurhistorisch onderdeel en willen we de dag met elkaar afsluiten met een gezamenlijke maaltijd in Veenendaal.

De planning is om 07:45 te verzamelen bij ProRege en om 08:00 te vertrekken. Rond 17 uur hopen we in Veenendaal terug te zijn om de dag af te sluiten met een barbecue bij Jan Bart (Aart de Gelderstraat 64). Bij het aanmelden (klik hier) kun je aangeven of je alles wilt of alleen de dag of alleen de barbecue. De kosten voor de hele dag bedragen maximaal 40 euro. De kosten voor enkel de BBQ zijn nader te bepalen. Na afloop zullen de kosten verrekend worden.

Wie: alle mannen van de gemeente
Wat: op bezoek in Rotterdam
Waarom: onderlinge band versterken
Wanneer: 18 mei 2019
Hoe: per auto, graag bij aanmelden aangeven of je rijden kunt

Voor een toelichting kun je terecht bij Gerbert de Leeuw (06-41251176 of Gerbertdl@gmail.com) of Jan Bart (0681935202 of janbart82@gmail.com).

Klik hier om je aan te melden voor de mannendag 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Klik dan op deze afbeelding.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019