• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Welkom

Voedselestafette

01 juni 2021

Bedankt voor uw bijdrage aan de voedselestafette.

Via deze weg willen wij u hartelijk bedanken voor uw/jouw bijdrage aan de voedselestafette. In totaal is het mooie bedrag van ruim € 9.000,- opgehaald.
Met een gemiddelde pakketwaarde van € 30,- komt dat uit op 300 pakketten.

 

Lees hier de bedanktbrief van de Voedselbank Veenendaal

Heeft u vragen over het geloof?

Klik dan op deze afbeelding.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022