Dagelijks Woord

Meer over Welkom

Update naar aanleiding van coronavirus

16 maart 2020

Lees hier de impact op kerkelijke activiteiten

Naar aanleiding van de meest recente adviezen van de overheid en het RIVM hebben de kerkenraad en de kerkvoogdij besloten alle kerkelijke activiteiten die door de weeks plaatsvinden stil te leggen. Dit betekent dat er geen catechisaties, clubs, verenigingen, kringen, etc. gehouden worden. Ook de bonnenverkoop en samenkomsten van stichting Saambinding zijn voorlopig geannuleerd. De kerkdiensten zullen (met de kennis van dit moment) georganiseerd worden op de wijze die eerder is gecommuniceerd. Mocht hier door verdere ontwikkelingen een wijziging in komen, dan wordt dit via de website gecommuniceerd. Blijf deze daarom in de gaten houden als primair communicatiemiddel.

De kerkenraad beseft de impact die deze keuzes hebben op het kerkelijke leven. We voelen ons gedrongen om op een verantwoorde manier invulling te geven aan de crisissituatie in het gebed dat de Heere de maatregelen die maatschappelijk en kerkelijk genomen worden zegent.

Wij roepen u op tot persoonlijke verootmoediging en gebed. Laten we de extra tijd die ons gegeven wordt, gebruiken als stille tijd en als gelegenheid om binnen het gezin meer invulling te geven aan huisgodsdienst. Vaders en/of moeders kunnen bijvoorbeeld de catechisatiestof met kinderen doornemen op basis van het lesboek.

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit