• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Welkom

Update naar aanleiding van coronavirus

16 maart 2020

Lees hier de impact op kerkelijke activiteiten

Naar aanleiding van de meest recente adviezen van de overheid en het RIVM hebben de kerkenraad en de kerkvoogdij besloten alle kerkelijke activiteiten die door de weeks plaatsvinden stil te leggen. Dit betekent dat er geen catechisaties, clubs, verenigingen, kringen, etc. gehouden worden. Ook de bonnenverkoop en samenkomsten van stichting Saambinding zijn voorlopig geannuleerd. De kerkdiensten zullen (met de kennis van dit moment) georganiseerd worden op de wijze die eerder is gecommuniceerd. Mocht hier door verdere ontwikkelingen een wijziging in komen, dan wordt dit via de website gecommuniceerd. Blijf deze daarom in de gaten houden als primair communicatiemiddel.

De kerkenraad beseft de impact die deze keuzes hebben op het kerkelijke leven. We voelen ons gedrongen om op een verantwoorde manier invulling te geven aan de crisissituatie in het gebed dat de Heere de maatregelen die maatschappelijk en kerkelijk genomen worden zegent.

Wij roepen u op tot persoonlijke verootmoediging en gebed. Laten we de extra tijd die ons gegeven wordt, gebruiken als stille tijd en als gelegenheid om binnen het gezin meer invulling te geven aan huisgodsdienst. Vaders en/of moeders kunnen bijvoorbeeld de catechisatiestof met kinderen doornemen op basis van het lesboek.

Heeft u vragen over het geloof?

Klik dan op deze afbeelding.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022