• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Welkom

Secret dinner

05 oktober 2019

Doe mee met het secret dinner

De zendingscommissie organiseert dit jaar opnieuw een Secret Dinner, met als doel geld op te halen voor de ZHHK (Zending Hersteld Hervormde Kerk). Het dinner vindt plaats op DV vrijdag 8 en zaterdag 9 november. Voor meer informatie wordt u verwezen naar de kerkbode van 6 oktober.

U kunt zich aanmelden via het formulier in deze link.

Heeft u vragen over het geloof?

Klik dan op deze afbeelding.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019