Dagelijks Woord

Meer over Welkom

Nieuwe besluiten nav Coronavirus

19 maart 2020

Lees hier de laatste informatie en besluiten die de kerkenraad heeft genomen naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus.

De afgelopen weken bent u door de kerkenraad geïnformeerd over de maatregelen die we hebben moeten treffen in verband met het coronavirus. Dit zijn geen gemakkelijke keuzes geweest, maar gezien de ernst van de situatie wel noodzakelijk. N.a.v. de meest recente adviezen van de overheid en het RIVM hebben de kerkenraad en de kerkvoogdij besloten alle kerkelijke activiteiten die door de weeks plaatsvinden stil te leggen. Ook de bonnenverkoop en samenkomsten van stichting Saambinding zijn voorlopig geannuleerd. N.a.v. nadere berichten vanuit de plaatselijke en landelijke overheid heeft de kerkenraad het moeilijke besluit moeten nemen om vanaf zondag 22 maart de kerkdiensten zonder aanwezigen te houden. Alleen de ouderling van dienst, een diaken en kerkvoogd zullen aanwezig zijn. U kunt via de kerktelefoon en het internet meeluisteren of meekijken. Zoals op hieronder kunt lezen zullen we in deze periode ook op de woensdagavond een kerkdienst uitzenden. Blijf de website van de kerk in de gaten houden als primair communicatiemiddel.

De kerkenraad beseft de impact die deze keuzes hebben op het kerkelijke leven. We voelen ons gedrongen om op een verantwoorde manier invulling te geven aan de crisissituatie in het gebed dat de Heere de maatregelen die maatschappelijk en kerkelijk genomen worden zegent. Wij roepen u op tot persoonlijke verootmoediging en gebed. Laten we de extra tijd die ons gegeven wordt gebruiken als stille tijd en als gelegenheid om binnen het gezin meer invulling te geven aan huisgodsdienst. Ouders kunnen bijv. de catechisatiestof met kinderen doornemen op basis van het lesboek.

Pastoraat tijdens de coronacrisis
Om het risico op besmetting met het coronavirus te verlagen en verspreiding zoveel mogelijk tegen te gaan, worden de meeste huisbezoeken begrijpelijkerwijs voorlopig opgeschort. Maar als u behoefte hebt aan pastoraal meeleven, of als er andere zorgen zijn die u wilt delen, leg dan gerust contact met uw wijkouderling of predikant. 

Elke woensdagavond 19.30 uur: uitzending kerkdienst 
Nu het gemeenteleven grotendeels stil is gelegd en er geen gelegenheid is om op de zondag en de woensdagavond samen te komen in de kerk, zal dit voor velen, met name ouderen, een belangrijk gemis zijn. De kerkenraad hoopt in deze periode elke woensdagavond via audio een kerkdienst uit te zenden. Eén van de ambtsdragers zal beginnen met gebed, waarna de schriftlezing, de psalmen voor de preek en de preek worden uitgezonden.

  • © hersteld hervormde kerk 2022