• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Welkom

Gemeenteavond over vaccinatie

17 december 2020

Kijk en luister mee met de gemeenteavond en lees hoe u vragen kunt stellen.

Zoals eerder aangekondigd hoopt ons gemeentelid August Moens op donderdagavond 17 december om 20.00 uur invulling te geven aan de gemeenteavond naar aanleiding van zijn afstudeerscriptie over vaccinatie aan het Hersteld Hervormd Seminarie.

Het was de bedoeling dat de gemeenteavond op basis van een inschrijving ook fysiek kon worden bijgewoond. Na de toespraak van premier Rutte en de aangekondigde maatregelen in het kader van de harde lockdown vinden de kerkenraad en kerkvoogdij het niet verantwoord om tijdens deze gemeenteavond ook de fysieke aanwezigheid van veel bezoekers toe te staan. Enkele leden van de lidmatenkring zullen in de kerk aanwezig zijn. Het is prettig voor de spreker dat hij niet tegen een lege kerkzaal spreekt. Vanuit huis kunt u de gemeenteavond via de livestream meeluisteren/kijken.  

Vragen stellen
Zoals aangekondigd kunt u uw vragen stellen, die door August zo mogelijk beantwoord worden. Deze vragen kunt u door middel van sms of Whatssapp stellen via 06 - 37 02 06 51. Albertine Mourik treedt als moderator op en zorgt dat de vragen bij de spreker komen.

Heeft u vragen over het geloof?

Klik dan op deze afbeelding.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2021