• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Welkom

Gecorrigeerd bericht coronavirus

14 maart 2020

Gecorrigeerd bericht n.a.v. coronavirus!!

De burgemeester van Veenendaal, dhr. K.J.G. Kats, heeft het moderamen van de kerkenraad dringend verzocht om af te zien van de constructie met de vier diensten. We zouden hiermee wel de bijeenkomsten beperken tot 100 mensen, maar omdat er wel extra bijeenkomsten zouden zijn en mogelijk overlap in de ontmoetingen, is het niet in de geest van de richtlijnen. U begrijpt dat het moderamen weer voor een moeilijke beslissing stond. Toch denken we er goed aan te doen aan de deze oproep gehoor te geven en er ook alles aan te doen om verdere besmettingen met het coronavirus proberen te voorkomen. Concreet betekent dit dat de 2e en 3e dienst (11.30 en 15.00 uur) komen te vervallen en dat de gemeenteleden die voor deze diensten ingedeeld waren, op zondag 15 maart niet naar de kerk kunnen. Zoals het er nu uitziet, kunnen deze gemeenteleden volgende week de diensten op de gebruikelijke tijden bijwonen. We kunnen echter niet uitsluiten dat de overheid met nog drastischer maatregelen zal komen en ook die mogelijkheid zal wegvallen.

Verder doen we nogmaals een dringend beroep op u om bij verkoudheid of koorts af te zien van het komen naar de kerk. En als u voor uzelf het risico te groot vindt, is het ook verstandig thuis mee te luisteren of te kijken naar de kerkdienst.

Via deze link (klik hier) kunt u de gewijzigde brief vinden. De wijzigingen ten opzichte van de vorige brief zijn in rood weergegeven.

Heeft u vragen over het geloof?

Klik dan op deze afbeelding.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022