• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Welkom

Dringende oproep WG Oekraïne

07 april 2022

Lees hier de dringende oproep van de werkgroep Oekraïne.

Update 7 april 2022: We zijn dankbaar voor de vele aanmeldingen als buddy of kerngezin. Op dit moment hebben we meer dan genoeg aanmeldingen voor alle gezinnen die op de Kerkewijk 20 komen te wonen. Eventuele nieuwe aanmeldingen zullen op een reservelijst worden gezet. 

Het pand Kerkewijk 20 (het witte gebouw naast de Brugkerk) wordt gereed gemaakt om Oekraïners tijdelijk te huisvesten. Samen met de PKN en de GG vangen wij de mensen op. Er zijn inmiddels meerdere gezinnen die hun hulp aangeboden hebben. Ca. 3 – 4 kerngezinnen worden gekoppeld aan een gezin uit Oekraïne.  En om structuur en rust te creëren zoeken wij buddy’s die samenwerken met de kerngezinnen en het aanspreekpunt en rustpunt zijn voor de gevluchte Oekraïners.

Heeft u een warm hart voor deze mensen, een luisterend oor en tijd om er echt voor een gezin te zijn, waarbij u ondersteunt wordt door kerngezinnen en waar nodig door externe professionals, of/en wilt u meer informatie, neem dan contact op met Koos Rodenburg. Tel: 06-55830398 of mail: tikotoller@gmail.com

Tot slot:
We zoeken dringend buddy’s en kerngezinnen. De mensen die nu de buddy taken hebben opgepakt zitten aan hun maximale mogelijkheden. Daardoor kan het zijn dat morgen of overmorgen er een gezin aankomt dat niet goed opgevangen kan worden. Daarom is uw reactie op heel korte termijn meer dan welkom!

Lees in dit bestand meer informatie over wat een buddy en kerngezit doet.

Heeft u vragen over het geloof?

Klik dan op deze afbeelding.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022