• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Welkom

Doopaangifte

12 juli 2022

Lees meer over de doopaangifte voor de dienst van DV 28 augustus 2022.

In verband met de bediening van de Heilige Doop op DV zondag 28 augustus is er gelegenheid tot doopaangifte tot uiterlijk maandag 15 augustus. De doopaangifte kan gedaan worden via deze link. Hierop dient u in te loggen met het (nieuwe) wachtwoord dat ook voor het downloaden van preken gebruikt wordt. In het gedeelte “Voor gemeenteleden” vindt u het kopje “Doopaangifte”. Na het invullen en verzenden van het formulier, krijgt u direct een bevestiging dat het formulier is ontvangen. Later krijgt u ook nog een bevestiging van de scriba. Tussen de doopaangifte en de doopbediening ontvangt u doopbezoek van de sectie-ouderlingen. Tijdens dit bezoek wordt met u gesproken over de betekenis van de doop en de praktijk van het christelijke gezinsleven.

Heeft u vragen over het geloof?

Klik dan op deze afbeelding.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022