• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Welkom

Afsluiting winterwerk

25 april 2020

Download hier de verwerkingsdocumenten voor de kerkdiensten rondom de jeugdzondag.

Normaal gesproken zouden we als afsluiting van het winterwerk de kinderen na de morgendienst ontmoeten en ’s avonds met de jongeren een preekbespreking hebben. Nu we als gemeente niet kunnen samenkomen in de erediensten, kunnen u en jij hier voor de morgen- en middagdienst een verwerking van de preek vinden. Voor de kinderen een tekening en een creatieve verwerking van de preek. Verder zijn er voor beide diensten vragen om de preek thuis nog eens te overdenken of in gezinsverband te bespreken. 

Morgendienst - verwerkingen voor kinderen en gespreksvragen

Middagdienst - preekbespreking

N.B. Het is handig om deze documenten voorafgaand aan de diensten te printen, zodat de kinderen (een deel) van de verwerkingen tijdens de dienst kunnen maken. 

Heeft u vragen over het geloof?

Klik dan op deze afbeelding.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022