• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Inloggen

Welkom op het afgeschermde deel van de website. Hieronder kunt u inloggen door het algemeen e-mailadres preken-hhveenendaal@outlook.com te gebruiken en het wachtwoord wat vermeld staat in de kerkbode onder het kopje 'Algemene berichten'. Let op! Dit wachtwoord is recent gewijzigd, zie daarvoor de laatste kerkbode.

Daarnaaast vindt u de opties 'Wachtwoord vergeten' en 'Registreren'. Deze opties zijn door het gebuik van een algemeen a-mailadres overbodig, waarom u verzocht wordt deze opties niet te gebruiken.

  • © hersteld hervormde kerk 2022