Dagelijks Woord

Meer over Welkom

Zingen in de kerk

11 juli 2020

Lees hier de stand van zaken ten aanzien van zingen tijdens de erediensten.

We zijn blij en dankbaar u te kunnen meedelen dat mede op basis van het onlangs gepubliceerde rekenmodel van de werkgroep ‘Zingen in de kerk’ de conclusie kon worden getrokken dat het verantwoord is om tijdens de diensten –zij het op aangepaste wijze– te zingen.

De werkgroep ‘Zingen in de kerk’ die dit rekenmodel heeft ontwikkeld gaat uit van mogelijke besmetting door aerosolen en een verband tussen de hoeveelheid aerosolen en het CO2-gehalte. Bij een hoog CO2-gehalte is het zeer waarschijnlijk dat er ook hoge concentratie aerosolen is. In verband met de risico's op besmetting hanteert de werkgroep een aanzienlijk scherpere CO2-norm dan waar ons ventilatiesysteem op ontworpen is, waardoor zingen door alle aanwezigen vooralsnog niet verantwoord lijkt.

De bedoeling is dat vrouwen (+ meisjes) en mannen (+ jongens) om de beurt zingen. Hierbij wordt deze volgorde gehanteerd:

  • School-/voorpsalmen                 vrouwen
  • Aanvangspsalm                         mannen
  • Na de wet/geloofsbelijdenis       vrouwen
  • Voor de preek                            mannen
  • Na de preek                               vrouwen
  • Slotpsalm                                   mannen            

Van de school-/voorpsalmen worden beide verzen gezongen. Voor de overige psalmen zal de predikant één vers opgeven. Op het psalmbord zal worden aangegeven wie welke psalm zingt door middel van de letter V of M.

Tijdens de diensten zal het CO2-gehalte gemeten worden. Eventuele versoepeling (meer zangers / verzen) of aanscherping (minder zangers / verzen) zal kunnen volgen uit de CO2-meetwaarden. We hopen van harte dat deze gekozen vorm gehandhaafd of verder uitgebreid kan worden. Zodat we als gemeente onze stem mogen verheffen in bedezang, boetezang en lofzang voor de Heere, Hem ter eer!

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit