Dagelijks Woord

Meer over Welkom

Zendingsdag 2020

05 september 2020

Lees hier hoe u de zendingsdag digitaal kunt meemaken.

L.S.,

Bij veel mensen staat de zendingsdag ieder jaar in de agenda. Een mooie dag van ontmoeting en bezinning rondom het zendingswerk. Vanwege de coronacrisis is het helaas niet mogelijk om een fysieke dag te organiseren. Toch is het juist ook dit jaar goed om ons te bezinnen rondom het zendingswerk. Daarom is er D.V. zaterdag 19 september a.s. een digitale zendingsdag opgezet, waarin ook het kinderprogramma een plaats krijgt.

De opening van de digitale zendingsdag zal om 20.00 uur gedaan worden door de voorzitter van commissie zending, ds. W.M Mulder. Vervolgens zullen ds. A. Meuleman en ds. C.J.P. van der Bas spreken over respectievelijk het zendingswerk in Suriname en het zendingswerk in Malawi. Dit zal worden afgewisseld met een muzikaal intermezzo en afgesloten met een forumgesprek.

Voor de kinderen zal er een ’s morgens een programma zijn, beginnend om een 10.00 uur. Er zal een Bijbelverhaal gehouden worden en er zal iets worden verteld over Malawi. Om dit meer vorm te geven, zijn er pakketjes gemaakt voor de kinderen: één voor de onderbouw en de andere voor de bovenbouw. In deze pakketten zit iets om te knutselen, te puzzelen, te kleuren en iets lekkers. Om het pakketje te ontvangen, kunnen de kinderen zich aanmelden tot en met zaterdag 12 september. Hiervoor staat een aanmeldingsformulier op de website van de ZHHK https://www.hersteldhervormdekerk.nl/zending/doe-mee/zendingsdag-1/kinderprogramma-zendingsdag

De zendingsdag en het kinderprogramma zijn te volgen via een livestream, deze stream zal via de website van de ZHHK gecommuniceerd worden. Op de website van de ZHHK zullen ook de verhalen worden geplaatst van de zendingsdag.

Er zal de gelegenheid zijn een geldelijke bijdrage voor het zendingswerk te schenken, hiervoor zal een doneerknop op de website geplaatst worden. Giften kunnen uiteraard ook overgemaakt worden naar het rekeningnummer van de zending: NL61RABO0113218230 t.n.v. Kerkelijk Bureau Herst. Herv. Kerk Zending.

Voor de meest actuele informatie rondom de zendingsdag verwijzen wij u naar de website: www.zhhk.nl.

We hopen dat u de zendingsdag zult volgen en wensen u een gezegende avond toe.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep zendingsdag
 

  • © hersteld hervormde kerk 2022