• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Welkom

Zendingsavond 6 maart

05 maart 2021

Thema: “God spreekt in de taal van hun hart”

Zaterdagavond 6 maart vindt de zendingsavond plaats met als gasten Michel en Erna Pauw. In het eerste gedeelte van de avond vertellen Michel en Erna door middel van een interview over hun werk als bijbelvertalers. U kunt vanaf 19:45 meekijken via Youtube en Kerkdienstgemist.

Het tweede gedeelte bestaat uit een online quiz en een moment waarop u Michel en Erna vanuit uw huiskamer vragen kunt stellen. Dit tweede gedeelte vindt plaats via Zoom. Vanaf 20:50 is het mogelijk om via de link of QR-code in de onderstaande instructie deel te nemen aan het video gesprek.

Instructies om mee te doen met de Quiz, krijgt u wanneer u deel hebt genomen via Zoom. U kan ook deelnemen aan de zoom-meeting zonder mee te doen met de Quiz. In dat geval kan u meekijken.

Het programma ziet er als volgt uit:

  • Opening – 19:45
  • Interview – 20:00
  • Interactief gedeelte – 21:05
  • Einde – 21:45

Instructie deelnemen digitale zoom-meeting

Deelnemen kan via onderstaande link of QR-code. Deelnemen kan via een computer (aanbevolen) of via een mobiele telefoon.

Sommige laptops zullen vragen om de app te openen of installeren. Als men die al heeft zal dat prima werken. Launch Meeting is een grote knop midden in het scherm, die zal ook de app proberen te openen of installeren.

Mensen die de app niet hebben kunnen klikken op “Join from your browser”.

 

Heeft u vragen over het geloof?

Klik dan op deze afbeelding.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022