• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Welkom

Vrijdagavond - Brugkerk-uurtje

05 november 2021

Bekijk hier het programma van het wekelijkse Brugkerk-uurtje van vrijdagavond 5 november

Vrijdag 5 november is er weer een Brugkerk uur. Kijk en luisteren jij ook mee?

Vind je het leuk om ook een muzikale bijdrage te leveren, of heeft u andere vragen of opmerkingen? Dan kunt u Albertine van Mourik (zie de gemeentegids voor haar telefoonnummer) hiervoor benaderen.

Download hier het programma van vrijdag 5 november

Heeft u vragen over het geloof?

Klik dan op deze afbeelding.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022