• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Welkom

Verduidelijking uitnodigingsbeleid

02 januari 2021

Lees hier een verduidelijking over het uitnodigingsbeleid, naar aanleiding van vragen die gemeenteleden hebben gesteld.

  • Het is de bedoeling dat gemeenteleden actief gebruik maken van het formulier wat opgenomen staat in de verzonden uitnodiging per mail (obv groepsindeling op letters/achternaam). 
  • Tijdens de lockdown periode worden maximaal 30 personen uitgenodigd voor het bijwonen van kerkdiensten, dat betreft alle personen waardoor ook kinderen onder de 13 jaar worden meegeteld.
  • Gemeenteleden die zich hebben aangemeld voor ‘extra diensten’ worden op basis van de nog resterende ruimte (dus aanvullend op de lettergroepen) uitgenodigd, om ze een zo passend mogelijke groep van 30 personen te krijgen
  • Alleen gemeenteleden die een bevestiging voor het bijwonen van een dienst hebben ontvangen, kunnen ook daadwerkelijk naar de kerk komen.
  • De groep van leden die het formulier tbv het bijwonen van 'extra diensten' heeft ingevuld is de laatste dagen gegroeid. U zult, om iedereen zoveel als mogelijk een kans te geven, daarom misschien iets langer moeten wachten dan u verwacht had.

Heeft u vragen over het geloof?

Klik dan op deze afbeelding.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022