• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Welkom

Veenendaal voor Oekraïne

18 maart 2022

Veenendaal voor Oekraine

Veel gemeenteleden willen graag hun steentje bijdragen aan de opvang van of hulp aan de Oekraïners. Dat is prachtig! Vanuit verschillende organisaties en kerken uit Veenendaal is het platform ‘Veenendaal voor Oekraïne’ opgezet 
(https://veenendaalvooroekraine.nl/). Vanuit dit platform kregen wij de volgende belangrijke websites met informatie door:

 

Heeft u vragen over het geloof?

Klik dan op deze afbeelding.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022