• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Welkom

Vakantiebijbelweek 2020 - online

12 oktober 2020

Lees hier een gewijzigd bericht over de VBW die online wordt gehouden.

Hier volgt een belangrijk bericht voor degene die van plan zijn/waren om naar de VBW te komen.  

In verband met de oplopende coronabesmettingen en de strengere maatregelen rondom het coronavirus, hebben wij als commissie van de Vakantiebijbelweek besloten om de Bijbelweek van dit jaar een andere invulling te geven.  

We zijn van plan om op de dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen via de livestream van de kerk een verkort programma aan te bieden. In dit programma staat niet het thema ‘Overwinnaar’ centraal, maar het thema ‘Het Woordeloosboek’. De livestream start om 10:00 en zal rond 11:00 afgelopen zijn. We hopen door zingen, gebed, objectlessen en een Bijbelverhaal hierover na te denken. Op de website van de kerk zal er voor elke dag een verwerking te vinden zijn. Hier kunt u ook de link naar de livestream vinden.

Hartelijke groeten, Commissie Vakantie Bijbelweek 

Ps. Deel de link gerust met anderen, familieleden of vrienden! 

Heeft u vragen over het geloof?

Klik dan op deze afbeelding.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022