Dagelijks Woord

Meer over Welkom

Update kerkdiensten 11 oktober

10 oktober 2020

Lees hier wie er uitgenodigd worden voor de kerkdiensten van DV 11 oktober.

Geachte gemeenteleden en gasten,

Afgelopen dinsdag bent u geinformeerd met bijgaand bericht. Inmiddels zal ook de nieuwe kerkbode bij u bezorgd zijn. Daarin hebben we iets geschreven over het pijnlijke besluit dat genomen is om terug te gaan naar 30 kerkgangers, exclusief de minimaal benodigde ambtsdragers en overige functionarissen. In het kerkbodebericht hebben we ook aangegeven dat er mogelijk nog wat ruimte voor maatwerk zou kunnen zijn. Het CIO (Interkerkelijke Contactorgaan in Overheidszaken) heeft na nieuw overleg met minister Grapperhaus het advies enigszins bijgesteld. Tevens is er inmiddels een advies gekomen vanuit het Breed Moderamen van de Generale Synode. Samenvattend: substantieel naar beneden brengen aantal kerkgangers, het zingen beperken en mondkapjes dragen. Dat biedt ons ruimte om toch weer ‘wat meer’ te doen dan in de kerkbode is aangegeven. Voor morgen en – behoudens nieuwe overheidsmaatregelen – ook voor D.V. volgende week is het volgende besloten:

  • Halveren van de groepen. Voor zondag 11 oktober wordt groep D gesplitst en D1 wordt ’s morgens en D2 ’s middags uitgenodigd voor de dienst.
    •         09.30 uur: RIJ t/m VEL
    •         17.00 uur: VER t/m ZOU           
  • De lijsten zijn ook weer gepubliceerd op het voor gemeenteleden bestemde gedeelte van de website.
  • Voor zondag 18 oktober wordt groep C (KL t/m RHI) verdeeld over de twee diensten uitgenodigd. De precieze verdeling volgt nog.
  • We zingen 4 verzen: de voorpsalmen en de psalm na wet of geloofsbelijdenis vervallen.
  • Het dragen van een mondkapje is verplicht bij aankomst bij de kerk totdat u zit, bij het zingen en bij het uitgaan van de kerk. Dit geldt vanaf de leeftijd van 13 jaar. Het mondkapje bij het zingen geldt alleen als u aan de beurt bent om te zingen op basis van de aanduiding V/M op het psalmbord.

Nogmaals willen we benadrukken dat het niet de bedoeling is dat u naar de kerk komt als u corona-gerelateerde klachten hebt of als u in contact geweest bent met een besmette patiënt. Neemt u daar alstublieft uw verantwoordelijkheid in!

Tot nu toe was het mogelijk om zonder uitnodiging toch naar de kerk te gaan om eventueel een open plaats in te nemen. Met de nieuwe beperking op de aantallen kerkgangers is dit niet meer mogelijk.

We begrijpen de impact die deze nieuwe situatie met zich meebrengt. Ook lopen persoonlijke gedachten over de coronacrisis en hoe we als kerken hiermee om moeten gaan uiteen. Laten we elkaar ondanks alles vasthouden en voor elkaar bidden.

Met hartelijke groet en een gezegende zondag gewenst,

Kerkenraad en kerkvoogdij

  • © hersteld hervormde kerk 2022