Dagelijks Woord

Meer over Welkom

Aanvullende update coronawerkgroep

17 november 2021

Lees de laatste update van de coronawerkgroep

Vanwege de korte tijd tussen vergaderen en het uitkomen van de kerkbode krijgt u een korte update vanuit de coronawerkgroep. Op dinsdag 16 november heeft de coronawerkgroep in haar vergadering besloten welke maatregelen noodzakelijk zijn binnen de maatschappelijke en geestelijke verantwoordelijkheid die we met elkaar dragen. Hiermee verhouden wij ons tot de oplopende besmettingen en het advies vanuit de landelijke HHK.

Vanaf a.s. zondag hanteren wij daarom binnen het bestaande beleid onderstaande maatregelen:

- Het uitnodigingsbeleid blijft vooralsnog ongewijzigd waarbij de consistorie beneden en zaal 1 in Pro Rege beschikbaar is als overlooplocatie voor alle drie de diensten. Mochten deze ruimte ook vol zijn dan verzoeken wij u om naar huis te gaan en de dienst thuis mee te luisteren.

- In heel de kerkzaal wordt 1 bank tussenruimte genomen. Houdt u 1,5 meter afstand in de banken tussen de adreseenheden in heel de kerkzaal. Hiermee vervalt de aparte 1,5 meter zone.

- Voor de jeugd is ruimte gereserveerd in de voorste banken aan de kantoorzijde achter de collectezakken. Om de zitplaatsen maximaal te benutten het verzoek om uiterlijk 10 minuten van te voren te gaan zitten op deze aangewezen locatie.

- Bij elk zangmoment wordt 1 vers gezongen.

- De gemeente wordt verzocht een mondkapje op te doen bij binnenkomst en het verlaten van de kerk. Op de zitplaats mag deze af.

- We benadrukken om niet zelf een zitplaats te gaan zoeken, maar uitsluitend op aanwijzing van de koster of host plaats te nemen en de kerk te verlaten.

Met de genomen maatregelen hebben wij beoogd om zoveel mogelijk vast te kunnen houden aan de mogelijkheid om twee keer per zondag een kerkdienst bij te kunnen wonen in de kerk. De komende tijd zullen wij dit evalueren en aanpassen als dit nodig blijkt. Voor doopdiensten bezinnen wij ons nog hoe wij dit vorm kunnen geven.

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit