Dagelijks Woord

Meer over Welkom

Uitnodigingsbeleid zondag 20 december

19 december 2020

Lees hier meer over het uitnodigingsbeleid van zondag 20 december

Geachte gemeenteleden,

Ongetwijfeld zult u zich na alle berichtgeving over de lockdown afgevraagd hebben hoe nu verder. We hadden de toespraak van minister-president Rutte, de nadere uitleg van de maatregelen, de uitkomst van het gesprek tussen de kerken en minister Grapperhaus en gisteren kwam ook het advies van het Breed Moderamen van de Generale Synode van de HHK naar buiten.

De kerkenraad is in vergadering bijeen geweest om na te denken over de consequenties voor het uitnodigingsbeleid. Er zijn heel veel afwegingen te maken met verschillende weging van belangen, wat het tot een onnoemelijk moeilijk gebeuren maakt. Voor morgen (20 december) is besloten om zoals gepland C1 en C2 uit te nodigen, volgende week zal met de kerkvoogdij verder gekeken worden naar wat het beleid wordt.

Wel zijn er een aantal aanpassingen, om zodoende toch te zorgen voor een aanzienlijke reductie van het aantal aanwezigen. Het breed moderamen en het CIO adviseert om in deze lockdown periode met maximaal 30 personen in de kerk te komen.

  • We herhalen de ‘gouden regels’ om niet te komen als u of uw huisgenoten corona-gerelateerde klachten hebben, en zich te houden aan de bekende corona-regels.
  • Het is niet mogelijk om bij verhindering te ruilen met anderen.
  • Als het voor u geen bezwaar is om thuis te luisteren, roepen we u op om thuis te blijven om daarmee zoveel als mogelijk in lockdown te zijn. Als het voor u moeilijk is om thuis te luisteren, om welke reden dan ook, bent u welkom in de kerk.

Het is een verwarrende tijd, met heel veel verschillende meningen en gedachten. Laten we elkaar vasthouden, geef de boze geen plaats en laat deze tijd een tijd van bezinning, verootmoediging en gebed zijn. Niet wij mensen krijgen corona er onder, maar onze ogen zijn op de Almachtige God. Hij regeert!

Hartelijke groet,

Kerkenraad en kerkvoogdij

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit