• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Welkom

Uitnodigingsbeleid kerkdiensten

19 maart 2021

Lees hier hoe het uitnodigingsbeleid vanaf DV zondag 21 maart wordt vormgegeven.

Zoals u in de kerkbode hebt kunnen lezen wordt vanaf 21 maart op iedere zondag een extra kerkdienst georganiseerd. Voor iedere dienst is een specifieke groep uitgenodigd, waarbij geldt dat alle gemeenteleden die in de  weergegeven groep vallen zonder inschrijving of persoonlijke uitnodiging verwacht worden. Hieronder staat de groepsindeling voor de aankomende twee zondagen vermeld. U kunt deze ook raadplegen in de kerkbode of bij de kerkdiensten op de website. Wilt u alstublieft een ingevuld gezondsheidsformulier meenemen?

Zondag 21 maart
09:30 uur ds. H. van der Ziel - groep D2 (Verloop t/m Zouwen)
14:00 uur kand. D.A. Pater - groep A1 (Aalbers t/m Blankestijn)
17:00 uur ds. H. van der Ziel - groep A2 (Blok t/m Diepeveen)

Zondag 28 maart
09:30 uur ds. Joh. Post - groep B1 (Dijk t/m Haar)
14:00 uur ds. P. den Ouden - groep B2 (Hal t/m Kievit)
17:00 uur ds. P. den Ouden - groep C1 (Klaveren t/m Maris)

Heeft u vragen over het geloof?

Klik dan op deze afbeelding.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022