Dagelijks Woord

Meer over Welkom

Uitnodigingsbeleid in lockdown-periode

24 december 2020

Lees hier hoe het uitnodigingsbeleid tijdens de lockdown-periode wordt ingevuld.

Geachte gemeenteleden,

Zoals vorige week al gemeld op de website is er opnieuw met de kerkvoogdij overleg geweest over het uitnodigingsbeleid voor de kerkdiensten. In het hieronder genoemde besluit hebben we de verschillende belangen zorgvuldig afgewogen. Hierin hebben o.a. de oproep van de overheid, het toenemend aantal besmettingen, de pastorale nood, het geestelijk belang van de gemeente en de opdracht om de onderlinge samenkomsten niet na te laten een rol gespeeld.

Er is besloten om met ingang van nu tot het eind van de lockdown verder af te schalen en per dienst 1/16 deel van de gemeente uit te nodigen. We geven in overweging aan degenen die geen moeite hebben om thuis te luisteren, om zich niet aan te melden. Dit gezien het streven om met niet meer dan 30 personen in de kerk te zijn, en de ruimte die we willen bieden aan gemeenteleden die extra behoefte hebben om vaker naar de kerk te gaan. Helaas kunnen we geen ruimte bieden aan het onderling ruilen van beurten. Als u op basis van de groepsindeling aan de beurt bent, zult u een e-mail ontvangen met daarin een link naar het aanmeldingsformulier op de website. Daar kunt u zich aanmelden voor het bijwonen van een kerkdienst op de aangegeven dag. U krijgt een mail voor welke dienst u bent ingepland.

Zoals aangegeven willen we graag extra ruimte bieden aan gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, moeite hebben om thuis de diensten te volgen. Geldt dat voor u of uw gezinsleden, dan kunt u zich via dit formulier opgeven.

Dat betekent voor de komende tijd de volgende verdeling:

Vrijdag 25 december        09.30 uur en 17.00 uur                                       D1 Rijk-Verh
Zondag 27 december       09.30 uur en 17.00 uur                                       D2 Verl -Zou
Donderdag 31 december 19.30 uur en Vrijdag 1 januari10.00 uur       A1 Aal-Blank
Zondag 3 januari                 09.30 uur en 17.00 uur                                      A2 Blok-Die
Zondag 10 januari              09.30 uur en 17.00 uur                                       B1 Dijk-Haa

Wij begrijpen dat het voor veel gemeenteleden in deze tijd moeilijk is. Laten we elkaar niet uit het oog verliezen en bidden tot God voor elkaar en de gemeente. Dat Zijn Naam in deze moeilijke tijd waarin het kerstevangelie toch weer mag klinken geëerd en aanbeden mag worden. Dan gloort er in de duisternis toch Licht.

Hartelijke groet,

Kerkenraad en kerkvoogdij

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit