• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Welkom

Uitnodiging voor kerkdiensten

11 juli 2020

Lees hier een belangrijk bericht over de uitnodigingen.

De kerkenraad en kerkvoogtdij krijgen weleens de vraag welke werkwijze wordt gehanteerd voor het versturen van de uitnodigingen voor de kerkdiensten. 

Hiervoor geldt dat de kerkvoogdij op basis van de door u ingevulde aanmeldingsformulieren een planning opstelt, waarbij gemeenteleden voor specifieke diensten worden ingepland. Iedereen die voor een dienst wordt uitgenodigd ontvangt deze uitnodiging (in de week voorafgaand aan de kerkdienst) via mail of per telefoon (als u niet over een mailadres beschikt). Het is daarom belangrijk dat u uw mailbox regelmatig controleert. Het komt helaas weleens voor de uitnodigingsmail in de spam-folder komt. Daarom doen wij u het verzoek om ook deze folder regelmatig te controleren, zodat u niet onverhoopt een uitnodiging voor het bijwonen van de kerkdienst mist.

In de uitnodigingsmail vindt u meer informatie over de werkwijze rondom de kerkdiensten.

Heeft u vragen over het geloof?

Klik dan op deze afbeelding.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022