• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Welkom

Jongerenmiddag- en avond, meld je aan

21 juli 2021

Voor alle jongeren vanaf 12 jaar en ouder

 Een middag vol sportieve activiteiten en ook een avondje rond het kampvuur, samen eten, luisteren naar een boeiende spreker en genieten van veel gezelligheid, daar krijg je zin in toch? Kom ook op woensdag D.V. 25 augustus 2021 naar deze middag en avond met het thema ‘Overwinnaar’! Iedereen vanaf 12 jaar is van harte welkom. Nodig ook anderen uit om met je mee te gaan en ze op deze manier in aanraking te brengen met het Evangelie. We beginnen om 14.00 uur en hopen de avond rond 21.30 uur af te sluiten. De middag en avond worden gehouden op Meentwallen 1 in Achterberg.

 

Geef je op door een berichtje te sturen naar Marjelle, 06-30824567.

 

Heeft u vragen over het geloof?

Klik dan op deze afbeelding.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022